Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring informeert je over het gebruik van jouw ingevoerde persoonsgegevens ten behoeve van de diensten van Revity. Wij raden je altijd aan om deze privacyverklaring door te lezen.

1. Jouw persoonsgegevens

1.1. Reikwijdte van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor toepassingen binnen de diensten van Revity. Wanneer er wordt gekozen voor betaalde diensten via aangesloten partners kan het zijn dat in samenspraak met de betreffende consument de benodigde gegevens (namen, adres, telefoonnummer en e-mailadres) ten behoeve van het leveren van de dienst worden gedeeld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken.

1.2 Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons voor informatie

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij je naar jouw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om jouw vraag of verzoek te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: Je verkoopt een beleggingspand

Wanneer je ons inschakelt bij de verkoop van je woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres en je rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, en eventueel aanvullende kenmerken
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die je aan Revity verstrekt

2.1.3. Situatie: Je bent op zoek naar een beleggingspand

Wanneer je via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • jouw achternaam, geslacht en e-mailadres;
 • het wachtwoord voor jouw account;
 • het zoekprofiel waarin jouw wensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die je aan Revity verstrekt.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.3.1. Situatie: Jij neemt contact op met ons

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw contactaanvraag af te handelen en om contact met je te onderhouden.

2.3.2. Situatie: Jij verkoopt jouw beleggingspand

Wij gebruiken jouw gegevens om de opdracht die je ons hebt verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om jouw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op de website van Revity of in verkoopbrochures om waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).

2.3.3. Situatie: Je bent op zoek naar een beleggingspand

Wij gebruiken jouw gegevens om de zoekopdracht die je ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder jouw zoekopdracht vallen.

2.3.4. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven gebruiken wij jouw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Revity. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woningpresentaties en financiële dienstverlening. Elk marketingbericht dat je van ons ontvangt biedt jou de mogelijkheid om je af te melden.

2.3.5. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Beveiliging

Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4. Beveiliging

Revity.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van revity.nl) tussen zit.

5.

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

GegevensBewaartermijn
VerkoopopdrachtNiet langer dan strikt noodzakelijk voor het te behalen doel.
ZoekopdrachtNiet langer dan strikt noodzakelijk voor het te behalen doel, tot het moment van uitschrijving
NieuwsbriefinschrijvingTot het moment van uitschrijving middels de betreffende mail
Bij bestelling overige dienst via partnersNiet langer dan strikt noodzakelijk voor het te behalen doel.

5. Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken in je account. Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegeven welke wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij zullen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via info@revity.nl In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heb je het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Jouw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. Cookies

Revity.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met Revity op te nemen.

E-mailadres: info@revity.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kunt u dit ongedaan maken via de instellingen van je browser.

Compare listings

Vergelijken